# جملات_عاشقانه

دختر که باشی...

دختــــــــــر کــه بـاشــیهـــزار بــار هــم کــه بگـویــد :دوستـــــــــــــــــــــت دارد !بـازهــم خواهــی پـرســـی :دوستــــــــــــــــم داری ؟و تـه دلـــــــــت همیشــه خواهــد لــرزیـد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید

گاهی چقدر خنگ میشویم...

  ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ... ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ... گــآهی دیــدآر از ســَـر اجـبـآر... نــَـبـودَن هآ ... نـَـدیــدَن هــآ .... یــَـعـنـی بــُـرو ...! گـــآهــی چـِـقــَـدر خِــنـگ مـیـشــویـم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید