# جملات_عاشقانه

واسه با من بودن...

واســــــــــــــــــه بودن با من بایــــــــــــــــــد دســــــــــت و پا بزنـــــــــــی وگر نه... زنـــــــــــــــــــــــــگ و اس ام اس رو کـــــه همـــــــــــــــــــه میزننـــــــــــــــــن! ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید